قطعات یدکی مونو پمپ

قطعات یدکی مونو پمپ

برای راهنمائی بیشتر در انتخاب پمپ مورد نظر و خرید لطفاً به منوی “درخواست خرید” مراجعه فرمائید.

 

قطعات یدکی مونو پمپ

روتور و استاتور بعنوان قطعات مصرفی در مونو پمپ تلقی می شوند و پس از مدت معینی از کارکرد پمپ باید تعویض گردند. در شرکت مونو پمپ بهلول امکان تعمیرات اساسی بر روی مونو پمپ در انواع برندهای خارجی که در ایران در حال استفاده هستند وجود دارد. این تعمیرات می تواند در زمینه روتور، استاتور، مفاصل و … باشد.

قطعات یدکی منو پمپ

روتور در اندازه های گوناگون مورد مصرف در انواع مونو پمپ

قطعات یدکی منوپمپ ها

نمونه پمپ خارجی ارسالی به شرکت جهت تعمیرات.

روتور پمپ فوق که دچار آسیب های جدی شده است و می بایست تعویض گردد.

قطعات یدکی مو نو پمپ ها

0 Comments
Leave a comment

Scroll Up